Oferuję fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:
» zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
» zabezpieczyć miejsce wypadku,
» zbadać okoliczności i przyczyny wypadku,
» sporządzić właściwą dokumentację,
» zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom.