Przeprowadzamy również szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP w języku angielskim dla obcokrajowców wykonujących pracę na trenie Polski.

Szkolenia przeprowadzamy tylko na terenie miasta Poznania i bliskich okolic miasta w wyjątkowych przypadkach na terenie województwa wielkopolskiego.