Koszty kompleksowej obsługi stałej w zakresie BHP (outsourcingu) uzależnione są od:

  • stanu zatrudnienia w zakładzie pracy,
  • rodzaju stanowisk pracy (ilość i rodzaj stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych lub robotniczych),
  • rodzaju i ilości występujących zagrożeń oraz poziomu ryzyka zawodowego,
  • lokalizacji zakładu pracy.