Zgodnie z zapisami ujętymi w Kodeksie Pracy obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jakie występuje na danych stanowiskach pracy i sporządzenie w tym celu stosownej dokumentacji.

Pracodawca jest również zobowiązany do poinformowania pracownika o poziomie ryzyka i wskazaniu niezbędnych środków, które zabezpieczą pracownika przed występującym ryzykiem.

Firma BHP-Kaniewski opracowuje proste i czytelne Analizy ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy z którymi z łatwością zapozna się pracownik przed rozpoczęciem pracy.

 

Ceny ustalam indywidualnie w zależności od poziomu występującego ryzyka zawodowego.